Thursday, May 24, 2012

CV-te dhe Letrat Shoqeruese


CV-te

CV-te dhe Letrat Shoqeruese ju mundesojne te kapni interesin e punedhenesit dhe t’ju tregoni se cfare ju mund te ofroni ne ate moment, dhe te tregoni potencialin tuaj per te ardhmen. Por si mund ti shfrytezojme me mire keto dokumenta?
 • *      Se pari, duhet te mendoni deri ne fund se cfare mund te ofroni; aftesite tuaja, eksperjencen tuaj, arritjet, karakterin personal dhe interest tuaja.
 • *      Se dyti, duhet te kuptoni se cfare ata jane duke kerkuar; kjo do ju mundesoje te lidhni ate cfare keni per te ofruar, me ate qe ata duan.

Kur krijoni CV-ne tuaj, mbani parasysh:
 • *      Theksoni pikat qe ju doni qe at ate dine per ty. Mund ta besh kete duke pozicionuar pikat me te rendesishme drejt fillimit dhe te jepni sasine e duhur te detajeve dhe hapsiren.
 • *      Mendoni per aftesite e transferueshme qe keni zhvilluar, jo vetem pergjate deges tuaj, por edhe nepermjet eksperjences ne Universitet, ne Shkolle, nepermjet punes vullnetare, nepermjet punes se perkoheshme ose part time, nepermjet udhetimit ose nepermjet sporteve d he interesave te tjera. Ilustrojini keto duke dhene shembuj.
 • *      Eshte dokumenti juaj. Duhet te ndiheni te sigurte me ted he me shume mundesi do ju duhet ta rishikoni disa here perpara se ta dergoni ate gjekundi. Perpiqu te marresh feedback, ndoshta nga miq dhe, ne qofte se eshte e mundur, nga Sherbimet e Karrieres ne Shkolle (ku eshte e mundur).
 • *      Mendo per perdorimin e gjuhes. Ky do te jete nje dokumen professional dhe pune dhenesit do nuk do te preferonin te shikonin stile shkrimi  te rastesishme. Perdorimi I kujdesshem i fjaleve te fuqishme mund ta shesi arritjet tuaja me shume sesa paragrafe te gjata e te detajuara.

Kur shkruani nje Leter Shoqeruese, kini parasysh keto:
 • *      Burimet njerezore ne shumicen e rasteve do te lexojne Letren Shoqeruese ne fillim. Duhet te ngjallni interes mjaftueshem ne menyre qe ti beni at ate duan te lexojne CV-ne tuaj me vone, ne menyre qe t’ju ftojne per interviste
 • *      Sigurohuni qe t’ju pergjigjeni pyetjeve te meposhteme:

 1. 1.       Cili eshte pozicioni per te cilin po aplikoni?
 2. 2.       Cfare te intereson nga ky pozicioni?
 3. 3.       Pse po aplikon ne kete organizate?
 4. 4.       Cfare ofron ti qe te bent y nje kandidat qe ata duhet te konsiderojne per kete pozicion? 

  *      Perpiquni most e duplikoni CV-ne tuaj, por mund te jete e dobishme per t’ju referuar gjerave ne CV-ne tuaj. Per shembull – “do te shikoni ne CV-ne time qe une kam…”

Ndihme me CV-ne tuaj:

Nje CV e menduar me kujdes dhe e prezantuar mire eshte nje vegel shume e rendesishme per te siguruar pozicionin e punes qe ju doni.
Nderkohe qe shume njerez do te binin dakort qe nuk ekziston CV-ja perfekte, ka nje ser hapash qe mundeni dhe duhet te ndermerrni per te permiresuar shanset tuaja per sukses. Ne ndertimin e CV-se tuaj, a keni:
 • *      Kerkuar per ate cka punedhenesi kerkon ne fushen qe keni zgjedhur ju?
 • *      Krijuar nje imazh te kandidatit perfekt?
 • *      Lexuar keshillat per pergatitjen e nje CV-je ne kete Blog dhe ne burime te tjera ne internet e me gjere?
 • Instruktoret perkates dhe Specialistet e Burimeve njerezore mund t’ju ndihmojne duke:
 • *      T’ju marrin ne pyetje ne lidhje me kerkesat e pozicionit per te cilin po aplikoni
 • *      Duke zbuluar pikat kryesore qe ju doni qe te tejcoje CV-ja juaj
 • *      Ofrojne feedback mbi strukturen dhe permbajtjen e CV-se tuaj
 • *      Ofrojne keshilla per t’ju ndihmuar te vleresoni CV-ne tuaj dhe te zhvilloni aftesite e manaxhimit te karrieres, c’ka do ju mundesoje te beheni te zote te vetes.

Wednesday, May 16, 2012

Kapituj me rendesi te librit te huaj & dokumenta te nevojshem

Planning Business Messages (Planifikimi Mesazheve te Biznesit)

Writing Business Messages

Completing Business Messages

Ushtor Teorine: Plani i Punes per Raport Akademik (dhe Prezantimin Perfundimtar)

Tema VII: Planifikimi Raporteve dhe Propozimeve


Pyetje: [Shpjego ndryshimin midis raporteve informative dhe atyre analitik?]

Raport Informativ: Ofron te dhena, fakte, feedback, dhe tipe te tjera informacioni, pa analiza ose rekomandime
Raport Analitik: raport informativ, por qe perfshine dhe analize dhe/ose rekomandime
Propozim: mundohet te binde audience te brendeshme ose te jashteme

Aplikimi i procesit te shkrimit me tre hapa per raportet dhe propozimet:

Ne ndryshim nga kapitujt e meparshem ku flitej per nje mesazh te thjesht, ketu flitet per nje mesazh relativisht te gjate dhe kompleks. Per kete arsye, faza e planifikimit ketu mund te shkoj nga disa dite, ne disa jave. Kjo teme dhe dy temat ne vazhdim do te fokusohen ne planifikimin, shkrimin dhe plotesimin e mesazheve me te gjata.

Planifikimi:
-          Analizimi i Situates:
Kompleksiteti i raporteve dhe shkalla e veshtiresise se punes e rrisin domosdoshmerine per ta analizuar situaten me kujdes. Ne kundershtim me mesazhet e shkruara ku mund te ndryshonit drejtimin e mesazhit ne mes te draftit te pare (psh ne nje email), ne raporte ky ndryshim mund te mos jete i mundur per shkak se mund te tejcoje ne humbjen e disa diteve pune. Prandaj eshte absolutisht e domosdoshme ti kushtohet vemendje deklarates se qellimit. Gjithashtu, shpenzoni pak kohe perpara se te filloni pune per te detajuar nje plan pune.

                Percakto qellimin:
Per cfare do te shkruani dhe pse po e pergatisni raportin? Fraza si keto mund te behen pjese e deklarates tuaj te qellimit:

ü  Te informoje klintet per progresin e projektit te kerkimit (raport progresi)
ü  Te zhvilloje objektiva dhe qellime per vitin pas ardhes (plan strategjik)
ü  Te identifikoje konsumatoret dhe te shpjegoje se si kompania do u sherbeje atyre (plan marketingu)
ü  Ti dorezoje bordit drejtues statistika mujore te shitjeve (Raport operimi)
ü  Te permbledhe cfare ndodhi ne konferencen vjetore te shitjeve (Raport i aktivitetit personal)
ü  Te shpjegoje procedurat e hyrje/daljeve ne godine (Raport implementimi politikash)
ü  Ti dorezoje informacionin e kerkuar Komisionit te Sigurise dhe Shkembimit (Raport perputhjeje)

Deklarata e qellimit per nje raport analitik duhet te jete me i percaktuar sesa i nje raporti informativ. Suela Sulku, manaxherja e kostos per Llani shpk, nje kompani ri-shitjesh ne Lezhe, se fundmi ju kerkua te gjente menyra per te reduktuar kostot e udhetimit dhe “kafe-ve”. Per shkak se asaj ju kerkuan te sygjeronte menyra specifike per te zgjidhur problemin, deklarata e saj mori forme te tille:
“...te analizoje buxhetin e udhetimit dhe ‘kafe-ve’, vleresoje ndikimin e rritjes se cmimit te mirembajtjes dhe karburantit te makinave, dhe te sygjeroje menyra per te rritur kontrollin e manaxhimit kundrejt shpenzimeve te udhetimit dhe ‘kafe-ve’...”

Shembuj:
Shitjet e kompanise tone po bien gradualisht
Te zbuloje menyra te reja per promovimin dhe shitjen e produkteve tona dhe te rekomandoje menyren me te mire per te stabilizuar shitjet.
Na duhen 20 milion LEK per te nxjerre produktin e ri ne treg.
Ti garantoje investitoreve qe biznesi yne i ri do te jete nje investim me vlere, ne menyre qe te arrijme financimin e deshiruar.
                Pergatitja e Planit te Punes
Pyetje: [Shpjego vleren e planit te punes ne zhvillimin e nje raporti te gjate?]

Nje plan pune formale mund te perfshije keto elemente:
1.       Qartesimi dhe pasja gjithmone parasysh e problemit ose mundesise: teper e rendesishme pasi eleminon mundesine e daljes nga objektivi kryesor.
2.       Qellimi i kerkimit tuaj: Percakton limitet e punes tuaj. Te identifikosh cilat tema do te perfshish dhe cilat jo eshte goxha e rendesishme ne kerkime te gjata.
3.       Hapat qe duhen plotesuar: Mos harroni te tregoni burimin e informacionit tuaj; kerkimin e domosdoshem; dhe ndonje limit kohor, financial, njerezor, ose te dhena.
4.       Pershkrimi i rezultateve qe do te dalin nga kerkimi juaj: Ndoshta raporti nuk eshte rezultati i kerkimit tuaj, ndoshta duhet edhe plani i marketingut ose vete produkti. Sigurohuni ti qartesoni keto ne plan dhe te planifikoni kohe per ti kryer.
5.       Rishikimi i detyrave te projektit, orareve, dhe burimet e nevojshme: kush do beje cfare, dhe sa do kushtoj ne kohe dhe para.
6.       Planifikoni ndjekjen pas dorezimit te raporteve.
7.       Permbajtja fillestare.
-          Grumbullimi i Informacionit:

Ndoshta do ju duhet  te perdorni teknika te ndryshme per te grumbulluar informacionin qe ju duhet per t’ju pergjigjur nevojave te audiences. Per kete mund te, beni anketimie, intervista nje nga nje per te marre feedback nga konsumatoret dhe furnizuesit, duke pare publikimet industriale, ose duke analizuar materialet e marketingut te konkuruesve. Mos harroni te mbani shenim burimin.

-          Zgjedhja e Kanalit te Pershtateshem:

Duke pasur parasysh elementet e zgjedhjes se kanalit te pershtateshem te komunikimit te permendur ne temat e meparesheme, kur shkruani nje raport ose propozim duhet te keni parasysh dhe disa element specifike per keto tipe shkrimesh.
Duhet te keni parasysh qe ne disa situata audienca mund te kete pritshmeri  per nje kanal te caktuar dhe ju mund te mos keni zgjedhje tjeter. Per shembull, ekzekutivet ne shume kompani kane pritshmerine qe raportet rishikuese ti gjejne ne intranetet e kompanive te tyre, dhe te kene nje permbledhje ekzekutive ose prezantim te shkurter online ku te dhena te pergjitheshme si xhiro, fitimi, cilesia dhe progresi i projektit te jene paraqitur.
Ne raste te tjera, audienca juaj mund te jete me fleksible por serish te kete preferenca. Ne qofte se nje audience prej disa manaxheresh mund te beje komente ne raportin tuaj, do preferonin ata te shkruanin ne nje faqe te bardhe apo te perdornin seksionin e rishikimeve ne dokumentin ne word? Duke pasur parasysh te mirat e shperdarjes elektronike, konsideroni qe ne te ardhmen ti shperndani raportet nemenyre te tille.
Konsideroni te jepni raportin tuaj nepermjet disa mediave te ndryshme. Per shembull, edhe raportet me te mira mund te perfitojne nga communikimi sy me sy. Kini parasysh, qe cdo kanal qe zgjidhni ka dhe mesazhin qe i bashkohet, psh ne qofte se po kerkoni nje investim prej disa milion dollaresh, dorezimi i kesaj kerkese ne nje raport te shkruajtur ne disa faqe dhe pa fines do te conte mesazhin e gabuar te mungeses se serjozitetit; po ashtu edhe editimi dhe kompletimi i shtrenjte i nje raporti rutine te operimeve do te jepte pershtypjen qe burimet e kompanise po keqperdoreshin.
-          Organizimi i Informacionit:
Fillo me nje permbledhje te gjetjeve kryesore, perfundimet, rekomandimet, ose propozimin, sipas rastit. Ky lloj trajtimi eshte deri tani me efektivi dhe kursen kohe dhe e ben pjesen e mbetur te raportit me te lehte per te ndjekur e lexuar. Per ata qe kane paqartesi, pjeset ne vazhdim te r aportit japin komplet gjetjet dhe dtajet mbeshtetese.

Pyetje: [Ndryshimi midis menyres direkte dhe indirekte te paraqitjes ne hyrje?]

Kini parasysh keto pika kur organizone raportin ose propozimin tuaj:
-         
      Kupto dhe  ploteso pritshmerine e audiences.
-          Perzgjidhni nje forme qe eshte e pranueshme per detyren.
-          Bejeni sa me te shkurter.
-          Permendini te gjitha titujt ne permbajtje.

Saturday, May 12, 2012

10 keshilla per te dhene nje prezantim

Keshilla keto te pranuara gjeresisht nga nje grup lideresh te kompanive boterore: 

 1. Tre Pyetjet: Kush, çfare dhe pse? Nëse ju do të flasin në një drekë të networku apo do të jepni nje fjalimin kryesor në një konferencë, bejini vetes këto pyetje para se të vini stilolapsin mbi letër apo gishtin tastierës. Kush është audienca ime? Zbuloni sa më shumë që keni mundësi për ta, njohurite e tyre mbi temen tuaj dhe ndonjë pyetje qe ata mund te pyesin. Cili është qëllimi i prezantimit? Mund të jetë për të bindur, të informojë, të motivoje apo argëtojnë. Pse është audienca aty? Ju duhet të adresoni këtë në mënyrë që të siguroheni se krijoni nje lidhje.
 2. Provoni qëllimin tuajJu tani duhet t’i jepni prezantimin tuaj një strukturë dhe te zgjidhni provat më te mira mbështetëse për të provuar qëllimin tuaj. Disa prezantues bien në grackën e dhënjes njeri pas tjetrit te fakteve, por celsi është variacioni ne materialin tuaj mbështetes. Kjo mund të varjoje nga shifrat, ne statistikat, rast studime, anekdota dhe dhe madje edhe video YouTube.
 3. Hapni dhe mbyllni me logjikënPlanifikoni mbylljen para se të planifikoni hapjen tuaj. Logjikisht, një mbyllje duhet të kete lidhje me mesazhin tuaj kryesor ose qëllimin. Pastaj mund të zgjidhni një hapje që lidhet me mylljen, duke i dhënë dëgjuesit tuaj një ndjenjë të vërtetë që ata kanë plotesuar ciklin logjik “fillim-zhvillim-mbyllje”.
 4. Theksoni pikat me PowerPointPër fat të keq shumë njerëz e përdorin PowerPoint si tabele per te lexuar. Audienca ka ardhur për t’ju dëgjuar ju të flisni – jo te lexoni. Mbani tekstin në minimum dhe të përdorin imazhe, grafike ose diagramet. Nëse ju keni një dëshirë te madhe për të përdorur shumë tekst, atehere beni një version të dytë të prezantimit me tekstin shtesë si një kopje per te shperndare ne klase. Libri i Garr Reynolds “Prezantimi Zen” jep këshilla të mrekullueshme se si të krijoni slide të thjeshta që kanë vertet ndikim.
 5. Praktiko, praktiko, praktikoPraktika nuk do t'ju bëjë të përsosur, por ajo patjetër do të ju bëjë më të rehatshem me përmbajtjen e prezantimit tuaj. Regjistro veten në video apo edhe në telefonin tuaj celular. Kur te keni nje version që ju kënaq, luajeni aq sa ta mesoni mirë. Nuk ka nevojë për ta mësuar përmendësh, pasi kjo do te vinte presion të madh mbi ju dhe gjithashtu mund të duket artificiale kur prezantohet.
 6. Këndo në dushPara një takimi ku do te flisni, është praktikë e mirë të ngrohni kordat tuaja vokale dhe për tu siguruar që keni variacion vokal te mjatueshem per kur të prezantoni. Këndoni në dush, këndoni nën zë në makinë, ose thjesht flisni ndërsa ecni. Shmangni çokollatë ose pije qumështi në orët para një ngjarje madhore pasi ato veshin kordat tuaja vokale me mukozë.
 7. Bëj gjesteBërja e gjesteve ju jep më shumë energji se ju bën më shumë të angazhuar dhe ju pengon te shfaqeni si 'dru' perpara audiences. Është e rëndësishme të beni gjeste në një mënyrë që është e natyrshme për ju. Kini parasysh llojet e gjesteve qe përdorni kur flisni me njerëzit në situata biznesi apo sociale dhe përfshijini këto në prezantimet tuaja.
 8. Mbani mjekren tuaj paralelKjo mund të tingëllojë pak e çuditshme, por e mbajtja paralele e mjekres me tokën mund t’ju ndihmojë me kontaktin me sy dhe projektimin e zërit. Ajo gjithashtu siguron se ju nuk jeni duke kerkuar poshtë hundës tuaj ose duke folur në dysheme.
 9. Pini ujë, ujë dhe ujë më shumëPirja e ujit gjatë prezantimit është thelbësore jo vetëm për lubrifikimin e kordave tuaja vokale, por edhe për t’ju mbajtur te hidratuar. Nëse ndjeni etje, mund te jeni dehidratuar, gje që mund të ndikojë në aftësinë tuaj për të menduar qartë. Prezantimet jane mjaft te vështirë pa hedhur këtë element në përzierje, keshtu qe evitojeni dehidratimin.
 10. Jini vete-vetjaTe qenurit vetë-vetja është sekreti pak i njohur i prezantimit. Për ta bërë këtë, jini i përgatitur siç duhet në mënyrë që mund të përqëndroheni në dergimin e mesazhin tuaj tek te gjithë, te angazhoni audiencën tuaj dhe te keni një përvojë të suksesshme.Thursday, May 3, 2012

Perseritje per Testin


Tema I: Arritja e suksesit nëpërmjet komunikimit efektiv në biznes [Java I]

1.1.            Arritja e suksesit në mjedisin e sotëm konkurrues

Pyetje: [Shpjego pse komunikimi efektiv eshte i rendesishem per suksesin ne mjedisin e sotem konkurues?]

1.2.            Pse komunikimi në biznes është unik

Pyejte: [Pse komunikimi biznesit eshte unik?]

1.3.     Të komunikuarit në mënyrë më efektive në punë

Pyetje: [Pershkruar gjashte strategjite per te komunikuar me efektivisht ne pune?]
Pyetje: [Procesi i komunikimit?]
Pyetje: [Barrierat ne Mjedis Komunikimi?]

1.4.     Përdorimi i teknologjisë për të përmirësuar komunikimin në biznes

Pyetje: [Pershkruaj kater strategji per perdorimin e teknologjive te komunikimit ne menyre te sukseshme?]

1.5.      Zgjedhja e alternativave etike të komunikimit

Pyetje: [Diskuto mbi rendesine e etikes ne komunikim? Dhe nryshimi midis dilemave etike dhe gabimeve etike?]

Tema II:  Kuptimi dhe rëndësia e Komunikimit [Java I]

2.1.      Rëndësia e komunikimit
2.2.      Modelet dhe tipet e komunikimit në biznes
2.3.      Rrjetet dhe mjetët e komunikimit
2.4.      Pengesat kryesore që hasen gjatë komunkimiit në organizatë

Tema III: Kodet e Komunikimit dhe kuptimi i tyre [Java I]

- Lexoni kapitullin ne librin perkates.

3.1.            Kodet e Komunikimit
3.2.            Gjuha dhe cilësitë e saj
3.3.            Kode të tjera që përdoren për komunikimin në biznes

Tema IV: Parimet e komunikimit efektiv [Java 2]

-          Referojuni materialit te postuar ne Blog.

4.1       Tërësia
4.2       Konciziteti
4.3       Konsiderata
4.4.      Konkretësia dhe qartësia
4.5.      Kortezia
4.6.      Korrektësia

Tema V: Perfeksionimi i komunikimit në grup, aftësitë dëgjuese dhe komunikimi joverbal  [Java 2]

Llojet e grupeve?
Task Forcat dhe zgjidheset e problemeve VS. Komiteteve
Kush jane avantazhet e punes ne grup?
-          Me shume info dhe dije
-          Diversitet pikepamjesh
-          Pranueshmeria zgjidhjeve
-          Performance e larte
Kush jane disavantazhet e punes ne grup?
-          Konformizmi
-          Axhenda te fshehura
-          Individualizem
-          Kosto te larta
Nqs do te ngarkoheshit me formimin e nje grupi brenda kompanise tuaj, cfare do kishit absolutisht parasysh?
-          Perzgjedhja
-          Qellimi
-          Njohja
-          Pergjegjesite
-          Procesi
-          Pershtatja
-          Shkrimi
-          Kontrolli
Pasi jeni percaktuar neper grupe, ka shume gjasa qe grupi juaj te bjeri ne disa faza perpara “stabilizimit”, cilat jane ato?
-          Orientimi
-          Konflikti
-          Brainstormin
-          Konsensusi
-          Ruajtja e harmonise
Pse mund te kete konflikte ne grupe dhe si mund te zgjidhen ato?
-          Proaktiviteti
-          Komunkimi
-          Te qenuri i hapur
-          Kerkimi
-          Fleksibiliteti
-          Fair play
-          Aleancat
Juve jeni ngarkuar me organizimin e nje takimi te pergjitheshem. Cilat do te ishin hapat qe do te ndiqnit ne menyre qe mbledhja te kishte mundesine te dilte efektive?
-          Identifikimi i qellimit
-          Perzgjedhja e pjesemarresve
-          Zgjedhja e vendit dhe kohes
-          Percaktimim axhendes
Supozojme se pasi e pergatitet mbledhjen, do te jeni ju qe do e drejtoni ate. Cfare do te keni parasysh pergjate zhvillimit te mbledhjes?
-          Ruajtja e linjes se mbledhjes
-          Ndjekja e rregullave
-          Nxitja e pjesemarrjes
-          Pjesemarrja aktive
-          Mbyllja efektive

5.1.            Përmirësimi i rezultateve të punës në grup
5.2.            Shfrytëzimi me efektivitet i takimeve dhe mbledhjeve
5.3.            Përmiresimi i aftësive dëgjuese
5.4.            Përmirësimi i aftësive komunikuese joverbale


Tema VI: Planifikimi i mesazheve të biznesit [Java 3]

Pyetje: [ Shpjego pse eshte e rendesishme te percaktosh me kujdes qellimin dhe listo kater pyetjet qe mund t’ju ndihmojne per te testuar qellimin?]
Pyetje: [Pershkruaj rendesine e analizimit te audiences dhe identifiko 6 faktoret qe duhet te keni parasysh kur zhvilloni nje profil audience?]
Pyetje: [Diskuto grumbullimin e informacionit per mesazhe te thjeshta dhe identifiko tre cilesi te informacionit cilesor]
Pyetje: [Permendni disa nga avantazhet dhe disavantazhed e secilit kanal komunikimi?]
Pyetje: [Shpjegoni pse organizim i mire eshte i rendesishem per juve dhe audiencen tuaj?]
            [Permblidhni procesin e organizimit te mesazhit tuaj ne menyre efektive?]

6.1.     Kuptimi i tre hapave në procesin e shkrimit
6.2.     Analiza e situatës
6.3.     Grumbullimi i informacionit
6.4.     Selektimi i kanalit të duhur të komunikimit
6.5.     Organizimi i informacionit

Tema VII: Shkrimi i mesazheve në biznes [Java 4]

Pyetje: [Shpjegoni rendesine e adaptimit te mesazhit tuaj sipas nevojave dhe pritshmerise se audiences]
Pyetje: [Shpjegoni pse vendosja e kredibilitetit eshte jetesore per suksesin e perpjekjeve tuaja per komunikim?]
Pyetje: [Diskutoni kater menyra per te arritur ton biznesi me nje stil qe eshte i qarte dhe konciz]
Pyetje: [Shkurtimisht pershkruani se si te zgjidhni fjalet qe nuk jane vetem te sakta por edhe  efektive]
Pyetje: [Listo pese menyra per te ndertuar paragrafe llogjike]
Pyetje:

Duhet perdorur fjala “ti” ne menyre qe te tregohet sjellja me “ju”?
Pse eshte e rendesishme te vendoset besueshmeria kur komunikohet me nje audience te huajsh?
Si ndihmon njeaneshmeria ne vendosjen e nje lidhjeje te mire me audiencen?
Cfare eshte stili dhe si vendoset mbi stilin e duhur per nje mesazh?

7.1.      Kthimi i ideve në realitet
7.2.      Përshtatja me audiencën
7.3.      Ndërtimi i mesazheve
7.4.      Përdorimi i teknologjisë në formulimin e mesazheve

Tema VIII: Plotësimi i mesazheve në biznes [Java 5]

Pyetje: [ Dikuto vleren e rishikimit te kujdesshem dhe listo etapat kryesore te kompletimit ten je mesazhi biznesi?]
Pyetje: [Listo kater teknika shkrimi qe mund te perdorni per te permiresuar lexueshmerine e mesazhit tuaj]
Pyetje: [Pershkruaj hapat qe mund te ndermerrni per permiresimin e qartesise se shkrimit tuaj?]
Pyetje: [Diskuto pse eshte e rendesishme ta besh mesazhin me konciz dhe jep kater keshilla se si ta besh?]
Pyetje: [Shpjego se si element te dizanjit percaktojne efektivitetin e dokumentit tuaj?]
Pyejte: [Diskuto ceshtjet me te rendesishme per te pasur parasysh kur shperndani mesazhin tuaj]

8.1.      Veprimet pas formulimit të versionit fillestar (draftit)
8.2.      Rishikimi dhe versioni përfundimatar
8.3.      Perfundimi i mesazheve
8.4       Korrigjimi i mesazheve
8.5       Shperndarja e mesazhit

Java 5: Kompletimi I Mesazheve ne Biznes


-----------------------------------------------------
Veshtrim I Hollesishem:

Çdo mesazh biznesi përpiqet të krijoj një përshtypje të veçantë në mendjen e publikut; po  nëse përshtypja që ju dëshironi të krijoni është ndjenja e të ngarit një nga makinat më luksoze në botë, e kompletuar me një nga motorët më të fuqishem në botë?
Thjesht duke thënë fjalët  "fuqi" dhe "luks" nuk ka të ngjarë të jenë shumë bindëse në botën e sotme të ngopur me rreklama.
Firma Gjermane AMG njihet mes guruve të automobilave për motorët e saj me performance të lartë, të cilat janë në dispozicion të modele të veçanta Mercedes-Benz. Për të promovuar modelet e reja, specialistët e komunikimit të marketingut në partneritetin Mercedes-AMG dinin që kishin nevojë për për të shkuar përtej fjalëve dhe fotove të thjeshta që të përdorin çdo media dhe teknikë të mundëshme të projektimit për të arritur audiencën e tyre. "Qëllimi ynë ishte të krijonim përvoja mbreslënëse të cilat krijonin një lidhje emocionale mes markës Mercedes- AMG dhe entuziastëve ", tha Scott
Predikues, zëvendës president i agjencisë së reklamave interactive të Mercedes-AMG, Avenue A|Razorfish.  Rezultati ishte një ëebsite inovative multimediale që fitoi çmimin Ëebby nga Akademia Ndërkombëtare e Arteve Numerike dhe Shkencave, konsideruar nga shumë njerëz të jetë ekuivalenti i një Oskar apo Emmy në media në internet.
Kur vizitorët "fillojne" motorin virtuale për të nisur një Turne virtual të fabrikës AMG në Affalterbach, Gjermani, ekrani I tyre dridhet pak për të sugjeruar ndjesine fizike të ndezjes së motorit të fuqishëm AMG, zhurma e motorreve mund te degjohet me kualitet te lart nepermjet autoparlanteve te kompiuterit. Vizitorët "ngasin makinen" në fabrikë nëpërmjet videos online, pastaj hyjnë në ndërtesa të ndryshme për të mësuar më shumë rreth produkteve Mercedes- AMG.
Mesazhi i luksit të fuqishëm jepet në mënyra të komunikimit që biznesi vetëm mund t’i ëndërronte disa vjet më parë, por me vëmendje të vazhdueshem për cilësinë. Në çdo aspek aspect, zgjedhja e fjalëve, ngjyrat, fotografitë, audio, video, dhe karakteristikat interaktive- ëebsit-i pasqyron konceptin e "produktit me pershtatje", të makinave  që ajo përfaqëson.
--------------------------------------------
Etapat e kompletimit te mesazhit jane:
Pyetje: [ Dikuto vleren e rishikimit te kujdesshem dhe listo etapat kryesore te kompletimit ten je mesazhi biznesi?]
1.       Rishikimi I mesazhit:
Ne qofte se keni kohe, lereni draftin pa prekur per disa dite perpara se te filloni procesin e rishikimit.
1.1   Permbajtja, Organizimi, Stili dhe Toni
Fillimi dhe mbarimi I nje mesazhi kane ndikimin me te madh tek audience, keshtu qe shpenzoni me teper kohe ne to.
1.2   Lexueshmeria e mesazhit: Ide Kryesore, Konkluzione dhe Rekomandime
Pyetje: [Listo kater teknika shkrimi qe mund te perdorni per te permiresuar lexueshmerine e mesazhit tuaj]
-          Fjali me gjatesi te ndryshme: Per te mbajtur lexuesin te interesuar, perdor nje varietet fjalish te gjata, mesatare dhe te shkurtra.
-          Paragrafet e shkurter: Me te lehte per tu lexuar.
-          Listimet me pika: Vegel efektive per theksimin dhe lehtesimin e materialit.
-          Titujt dhe nentitujt:  Tituj informues dhe Pershkrues, informuesit jane me te vlefshem

1.3   Editimi per Qartesi
Pyetje: [Pershkruaj hapat qe mund te ndermerrni per permiresimin e qartesise se shkrimit tuaj?]
Ceshtjet per rishikim:
Jo-efektive
Efektive
Ndaj fjalite e gjata:
Revista do te publikohet ne 1 Janar, dhe une do bej mire t’I permbahem afatit te fundit ne qofte se dua qe artikulli im te publikohet.
Revista do te publikohet ne 1 Janar. Bej mire t’I permbahem afatit te fundit ne qofte se dua qe artikulli te perfshihet.
Rishkruaj fjalite gjykuese
Une besoj qe dosja e punes se Z. Hoxha duket te tregoj qe aim und te jete ne gjendje ta perballoj pozicionin.
Dosja e punes se Z. Hoxha tregon qe ai eshte ne gjendje te perballoje pozicionin.
Zevendeso foljet e fshehuraManaxheri ndermori implementimin e rregullave.
Verifikimi I mallit kryhet cdo jave.

Te arrish nje konkluzion per
Te besh nje zbulim te
T’I japesh konsiderate
Manaxheri implementoi rregullat.
Malli verifikohet per-jave.

Konkludo
Zbulo
Konsidero
Qarteso strukturen e fjalise
Nje ulje e perqindjes se tregut prej 10%, e cila rezultoj nga problemet e  cilesise dhe nje fushate shitjesh agresive nga Pepsi, zoteruesi I tregut ne Veri-Jug, ishte problemi me I madh ne 2007.
Nje problem I madh ne 2007 ishte humbja 10% e pjeses se tregut, e cila rezultoj nga probleme cilesie dhe nje fushate aggressive shitjesh nga Pepsi, zoterues I tregut ne Veri-Jug
Qarteso referimet e pakendeshme
Zyra ligjore dhe Zyra  kontabiliste shperndane funizime kompiuterige per sekretaret ligjor dhe kontabilistet fillestare.
Zyra ligjore shperdan funizime kompiuterike per sekretaret ligjor; Zyra kontabiliste shperndan per kontabilistet fillestar.
Elemino entuziazmin e tepruar
Ne jemi jashte mase te kenaqur tju ofrojme juve nje pozicion si pjese e stafit tone vecanerisht te afte dhe te mire edukuar. Puna ofron sfida te jashtezakonshme dhe nje page shume te madhe.
Jemi te kenaqur t;ju ofrojme nje pozicion si pjese e stafit tone te afte dhe te mire edukuar. Puna ofron sfida dhe nje page terheqese.

1.4   Editimi per koncizitet
Pyetje: [Diskuto pse eshte e rendesishme ta besh mesazhin me konciz dhe jep kater keshilla se si ta besh?]
-          Elemino fjalet dhe frazat e panevojshme
Perpara fillimit te
Perpara
Ne te ardhmen e afert
Se shpejti
Ne kete pike ne kohe
Tani
Per shkak te faktit se
Sepse
Deri ne nje kohe qe
Kur
Duke ju referuar
per


Makinat qe do te shiten pas Janarit
Makinat e shitura pas Janarit

-          Shkurto fjalet dhe frazat e gjata
Gjate viti para-ardhes,…
Vitin e kaluar,
Veprimi u parashikua nga supozimi se
Veprimi u bazua

-          Elemino frazat e teperta me te njejtin kuptim
2.       Prodhimi I mesazhit: Mbahen parasysh elementet e shkrimit efektiv dhe formatimit te pershtatshem
-          Grafiket dhe Faqosja
-          Dizenjimi dhe lexueshmeria
Pyetje: [Shpjego se si element te dizanjit percaktojne efektivitetin e dokumentit tuaj?]
3.       Kontrolli per gabime: Rishikohen gabimet formatuese, gramatikore dhe formuluese

4.       Shperndarja e mesazhit
Pyejte: [Diskuto ceshtjet me te rendesishme per te pasur parasysh kur shperndani mesazhin tuaj]